IE3Schuetze_264
IE3 MOTORY

Stávající ErP směrnice má za následek elektromotory se stále vyšší úrovní účinnosti, z nichž každá má vliv na konstrukci těchto motorů použitých ochranných systémů.

Kombinace stykačů, ochranných motorových jističů a motorových spínačů od společnosti Eaton jsou navrženy tak, aby hravě překonaly požadavky na ochranu a spínání IE3 motorů!

 

Článek IE3ready

Stáhnout článek:
Stačí se pouze zaregistrovat!
                    

EatonEU-PublicationsWhitepaper_thumb (EN)

Stáhnout článek:
Stačí se pouze zaregistrovat!

 

 

Směrnice ErP

Aplikace s variabilní rychlostí v souladu se směrnicí ErP. Pro další informace klikněte zde....

 


    

Směrnice ErP 2009/125/ES

Jedním z cílů politiky životního prostředí Evropské unie je výrazně snížit emise skleníkových plynů a úroveň spotřeby energie do roku 2020. V rámci se strategie "20/30-20-20" se EU zavázala dosáhnout následujících cílů do roku 2020:

 • snížit emise skleníkových plynů až o 30 %
 • zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20 % a
 • všeobecně zvýšit energetickou účinnost o 20 %.
   

Právním základem těchto cílů je směrnice ErP, která byla schválena dne 6. července 2005 (2005/32/ES) a stanovuje požadavky na ekologicky šetrné energetické spotřebiče. Pozměněná verze této směrnice (2009/125/ES) vstoupila v platnost dne 21. října 2009 a rozšířila výše uvedené požadavky, aby zahrnovaly ekologicky šetrný návrh výrobků spojených se spotřebou energie (odtud název "ErP"). V Německu byla směrnice včleněna do zákona o energetických spotřebičích (EBPG - Energiebetriebene-Produkte-Gesetz), která je obecně známá jako směrnice o ekodesignu.

Mezitím, Nařízení (ES) č. 640/2009 a Nařízení (ES) č. 04/2014 stanovují povinné minimální úrovně účinnosti pro širokou škálu jmenovitých výkonů pro nízkonapěťové třífázové asynchronní motory. Třídy EFF, které byly dobrovolně přijaté do průmyslu, byly v rámci těchto předpisů nahrazeny třídami IE definovanými v normě IEC 60034-30 pro asynchronní motory.

Tyto třídy jsou:

 • IE1 (standardní účinnost)
 • IE2 (vyšší účinnost)
 • IE3 (vysoká účinnost)
   

Rozsah motorových aplikací v nařízení bude v příštích několika letech rozšířen s cílem ušetřit ještě více energie v průmyslových motorech a pohonných systémech. Nyní je regulační rámec pro standardní asynchronní motory následující:

Nařízení (ES) č. 640/2009, článek 3 (výňatek)

 • Od 16. června 2011 motory nesmí být méně účinné, než je úroveň účinnosti IE2
 • Od 1. ledna 2015: všechny motory o jmenovitém výkonu 7,5 až 375 kW nesmí být méně efektivní, než úroveň účinnosti IE3, nebo musí splňovat úroveň účinnosti IE2 a být vybaveny elektronickou regulací otáček.
 • Od 1. ledna 2017: motory o jmenovitém výkonu 0,75 až 375 kW nesmí být méně efektivní, než úroveň účinnosti IE3, nebo musí splňovat úroveň účinnosti IE2 a být vybaveny elektronickou regulací otáček.
   

Nařízení se vztahuje na všechny jednorychlostní třífázové 50 Hz nebo 50/60 Hz asynchronní motory s následujícími charakteristikami:

 • 2 až 6 pólů
 • Jmenovité provozní napětí UN až 1000 V
 • Jmenovitý výkon PN 0,75 kW až 375 kW
 • Určené pro nepřetržitý provoz.
   

Následující motory jsou od tohoto nařízení osvobozeny: brzdové motory, motory do prostředí s nebezpečím výbuchu, motory určené k provozování zcela ponořené do kapaliny a motory plně integrovány do produktu (např. stroj), což znemožňuje přesné měření účinnosti motorů. Původní verze obsahovala dodatečné výjimky, ale ty byly silně zredukovány v aktualizovaném nařízení (ES) 4/2014, které vstoupilo v platnost dne 27. července 2014.

Přesněji řečeno, došlo ke změně následujících omezení výjimek a rozšíření rozsahu použití v rámci nařízení:

 • Nadmořské výšky přesahující 1000 m se změnily na výšky přesahující 4000 m
 • Okolní teploty vyšší než +40 °C byly změněny na okolní teploty vyšší než +60 °C
 • Okolní teploty nižší než -15 °C byly změněny na okolní teploty nižší než -30 °C (pro všechny motory) nebo nižší než 0 °C pro motory s vodním chlazením
 • Teploty chladicích kapalin na vstupu do produktu nižší než 5 °C nebo vyšší než 25 °C byly změněny na teploty nižší než 0 °C nebo vyšší než 32 °C.
   

Pro více informací se prosím odkažte na dokument "Ochrana motorů pro revoluci IE3."

Dopady na konstrukci motoru vyplývající z přechodu na IE3

Požadavky stanovené ve směrnici ErP a regulace motorů nutí výrobce elektromotorů změnit konstrukce svých produktů. Na druhé straně, tyto změny rovněž ovlivňují elektrické vlastnosti motorů: Díky různým konstrukčním změnám motorů mají motory zvýšenou odolnost, optimalizovaný průřez laminace snižuje ztráty díky rozptýlenému zatížení, atd.

Všechny tyto změny znamenají, že vysoce účinné motory mají vyšší úroveň indukčnosti, která vyplývá ze skutečnosti, že odpovídající ztráty v mědi jsou menší. To má zase za následek vyšší rozběhový proud motorů. Výsledkem toho všeho je, že odpovídající přístroje, jako jsou stykače a ochranné motorové jističe, je třeba upravit také.

Studie chování přístrojů při rozběhu IE3 motorů s přímým spouštěním

Společnost Eaton, jako jeden z předních světových odborníků na bezpečné spouštění, přepínání a ochranu motorů, nedávno provedla studii, která podrobně zkoumá chování ochranných zařízení motorů v reálných testech. Chcete-li zjistit, jak mohou konstrukční změny IE3 motorů ovlivnit jeho ochranná zařízení, naše společnost provedla testy s použitím IE3 motorů od různých známých výrobců.
IE3Curve_2641: Špičkový proud
2: Rozběhový proud
3: Provozní proud

 

 

 

 

 

 

Testy ukázaly, že rozběhové proudy IE3 motorů jsou výrazně vyšší než u IE2 motorů.

Uvedené vyšší počáteční proudy mohou vyústit například v nežádoucí vypínání, i když nedojde k žádné poruše nebo zkratu. To může vést k nebezpečným situacím, jako je důlkové opálení kontaktů v důsledku odskoku kontaktu a dokonce lepení kontaktů. Pokud se kontakty roztaví, může dojít k poruše drahého stroje spojené s drahým servisem. Navíc dojde ke zkrácení životnosti stykače.

Jsme IE3-Ready!

Vyšší rozběhové faktory
Společnost Eaton po důkladném testování optimalizovala své DIL stykače a jejich ochranné motorové jističe PKZ a PKE podle nových požadavků IE3 motorů. Aby byla zajištěna maximální úroveň spolehlivosti a bezpečnosti, odborníci na ochranná motorová řešení zvýšily práh odezvy zkratové spouště, protože předchozí rozběhový činitel nebyl pro IE3 motory postačující. Společnost navíc dovedla k dokonalosti jemné vyvážení stykačů, které mají maximálně nízký výkon za účelem optimalizace energetické účinnosti a zároveň budou moci bezpečně přejít na vyšší rozběhové proudy, které charakterizují IE3 motory. To nezahrnuje Eko stykače (DILEM12, DILM15, DILM38, DILM72 a DILM170), které nejsou vhodné pro IE3 motory.

Globální řešení na všechno
Společnost Eaton je jedním z prvních výrobců, kteří nabízejí řešení, která se prokázala při použití s oběma typy motory IE2 a IE3 po celém světě. Jinými slovy, používání produktů Eaton uživatelům zajišťuje, že nemusí mít obavy s tím, které produkty by měly být používány s kterými třídami energetické účinnosti, což navzdory novým směrnicím znatelně zjednoduší život. Skutečnost, že jediná produktová řada zahrnuje oba typy IE2 a IE3 aplikací, eliminuje potřebu strojírenské a skladové práce navíc.

Jasná identifikace
Stykače v sérii DIL i ochranné motorové jističe v produktových řadách PKZ a PKE jsou již perfektní volbou pro bezpečnou obsluhu IE3 motorů. A aby uživatelé mohli snadno identifikovat tato zařízení a mohli zvolit své produkty snadněji, společnost tyto produkty označuje štítky, které jasně ukazují, že jsou "IE3-ready"

Konfigurátor spouštěčových kombinací

Nezáleží, zda:
- Chcete přímou spouštěčovou kombinaci, reverzní, nebo v zapojení hvězda-trojúhelník pro IE2 nebo IE3 motory,
- Preferujete konfiguraci s pojistkami nebo bez pojistek
- Preferujete systémy s elektromechanickými motorovými jističi nebo elektronickými motorovými jističi:
Konfigurátor spouštěčových kombinací vám pomůže vybrat to správné řešení během několika kliknutí. Je propojený s on-line katalogem a poskytuje praktický způsob, jak vytvořit kompletní objednávku včetně kabeláže. Až budete hotovi, můžete odeslat hotový seznam svému obchodníkovi - nic víc na tom není.

 • Zadejte údaje o motoru
 • Vyberte typ spouštěče
 • Vyberte stykač, pomocí kterého chcete řídit elektrické napětí
 • Vygenerujte objednávku.

Klikněte zde pro vstup do konfigurátoru kombinací motorových spínačů...